• נאות חובב
  • א-325-21 תמצית ישיבת מליאת המועצה 03.2021 מיום 22.03.2021

א-325-21 תמצית ישיבת מליאת המועצה 03.2021 מיום 22.03.2021