• נאות חובב
  • א-310-20_ תמצית ישיבת מליאת המועצה 04.2020 מיום 27.04.2020

א-310-20_ תמצית ישיבת מליאת המועצה 04.2020 מיום 27.04.2020