• נאות חובב
  • א-309-19_ תמצית ישיבת מליאת המועצה 04.2019 מיום 29.04.2019 (1)

א-309-19_ תמצית ישיבת מליאת המועצה 04.2019 מיום 29.04.2019 (1)