• נאות חובב
  • א-252-20_ תמצית ישיבת מליאת המועצה 03.2020 מיום 30.03.2020

א-252-20_ תמצית ישיבת מליאת המועצה 03.2020 מיום 30.03.2020