• נאות חובב
  • א-1156-21 _תמצית ישיבת מליאת המועצה 11.2021 מיום 20.12.2021 (1)

א-1156-21 _תמצית ישיבת מליאת המועצה 11.2021 מיום 20.12.2021 (1)