• נאות חובב
  • א-033-21_ תמצית ישיבת מליאת המועצה 11.2020 מיום 28.12.2020

א-033-21_ תמצית ישיבת מליאת המועצה 11.2020 מיום 28.12.2020