בעלי תפקידים

גדי אלפסי

ראש המועצה

אופיר אבידן

מנכ”ל המועצה

לירז שוורץ – טל

גזברית המועצה

ניר חסון

מנהל היחידה הסביבתית

מנהל יחידת התפעול

איתי קריספין

מהנדס המועצה

דינה סבן

מבקרת פנים וממונה על תלונות הציבור

מנהל חירום וביטחון

רונן בלוסטוצקי

מנהל רכש והתקשרויות

רויטל אברגל

רכזת משאבי אנוש ושכר

עו”ד אלדד אופק

יועץ משפטי

עודד עמר

עוזר מנכ”ל

אורי בינדר

יועץ תקשורת

אילנית בן חמו

רכזת שירותים דיגיטליים וממונה על חוק חופש המידע

דילוג לתוכן